Seniorklubbens bestyrelse 2019/20
Ole Jensen
Formand
Karin Mikkelsen Kasserer 
Bo Magnussen 
Næstformand
Aktivitetsudvalgs-
formand Nord
Asger Knudsen
Sekretær
Aktivitetsudvalgs-
formand Vest
Bent Grølsted
Bestyrelsesmedlem
Aktivitetsudvalgs-
formand Øst
Kirsten Ahrendtsen
Bestyrelsesmedlem
Aktivitetsudvalgs-
formand Syd